კობა დავითაშვილი მართვით სუნთქვაზე იმყოფება

გუ­შინ, კობა და­ვი­თაშ­ვი­ლი ალა­დაშ­ვი­ლის კლი­ნი­კა­ში მო­ა­თავ­სეს. პო­ლი­ტი­კო­სის მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­ძიმ­და და ამ­ჟა­მად უკვე მარ­თვით სუნ­თქვა­ზეა გა­დაყ­ვა­ნი­ლი.

წლე­ბია, რაც ცნო­ბი­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი, ბეხ­ტე­რე­ვის და­ა­ვა­დე­ბას ებ­რძვის, რომ­ლის დი­აგ­ნო­ზი 2017 წლის ივ­ლის­ში და­უს­ვეს, მა­შინ, როცა სიმპტო­მებ­მა თავი იჩი­ნა.

და­ვი­თაშ­ვი­ლი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყო, რომ ის იმ ძლი­ე­რი ტრავ­მე­ბის შე­დე­გად გა­ნუ­ვი­თარ­და, რაც 2007 წლის 7 ნო­ემ­ბერს მი­ა­ყე­ნეს, როცა მი­ტინ­გის დროს სპეც­რაზ­მე­ლე­ბი თავს და­ესხნენ, სას­ტი­კად სცემ­და სიკ­ვდი­ლის პი­რამ­დე მი­იყ­ვა­ნეს.

რეკლამა
eudora.ge

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბეხ­ტე­რე­ვის და­ა­ვა­დე­ბა ქრო­ნი­კუ­ლია და პროგ­რე­სი­რებს, ამ­ჟა­მად პო­ლი­ტი­კო­სი კლი­ნი­კა­ში თირკმლის უკ­მა­რი­სო­ბის დი­აგ­ნო­ზი­თაა გა­დაყ­ვა­ნი­ლი.

ლე­ვან ბე­სე­ლია (გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის და რე­ა­ნი­მა­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი): “მძი­მეა მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა, აქვს სეფ­სი­სი და სეპ­ტი­კუ­რი შოკი, იმ­ყო­ფე­ბა მარ­თვით სუნ­თქვა­ზე, მძი­მეა ზო­გა­დად მდგო­მა­რე­ო­ბა.

სხვა სიახლეები

სხვა სიახლეები